Logo
NCV | Glutenvrij Express
  7 december 2017 | EDITIE december 2017
Beste vrijwilligers,

Met het eind van het jaar 2017 in zicht willen we graag proosten op het mooie jaar dat bijna achter ons ligt. Jullie hebben ervoor gezorgd dat 2017 weer een bijzonder jaar was, met ontzettend veel diverse activiteiten voor jong en oud. Mede en vooral dankzij jullie. Bedankt! We wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!

Feestelijke groeten,
Bianca, Andrea, Ingrid, Annette, Laura, Marieke en Ellen

Gezocht: bestuurslid Nederlandse Coeliakie Vereniging

Volgend jaar tijdens de ALV zullen Twan Korthorst (voorzitter) en Mathijs van Gool (penningmeester) afscheid nemen van het bestuur van de vereniging. Hun termijn van zes jaar zit er dan op. Masja Esselink en Bert Pezij, nu bestuursleden, zijn bereid om de vacatures die dan ontstaan, in te vullen. We zijn daarnaast op zoek naar drie nieuwe bestuursleden. De profielen moeten nog definitief vastgesteld worden, maar nu al is duidelijk dat we een vacature hebben voor een bestuurslid die veel ervaring heeft met vrijwilligerswerk en met besturen. Het is belangrijk dat het bestuur een goede afspiegeling is van de achterban. Dat vraagt om een evenwichtige verdeling van jong/oud, man/vrouw en achtergrond. Op basis daarvan maken we een uiteindelijke keuze.

Mocht je interesse hebben, dan horen we dat graag. Dat kun je doen door een mail te sturen aan bianca.rootsaert@glutenvrij.nl.

Terugblik Landelijke Vrijwilligersdag

Op 7 oktober jl. vond de Landelijke Vrijwilligersdag plaats: daar zijn een aantal onderwerpen besproken, die we graag nog eens onder de aandacht willen brengen in deze Glutenvrij Express.

 

 

 

Activiteiten

Meld activiteiten bij de NCV, als er onvoldoende aanmeldingen zijn. Dan zetten wij deze op Facebook.

Meld de activiteit ook bij de lokale krant. Regio Noord doet dit bijvoorbeeld al en dat blijkt goed te werken. Ziekenhuizen nemen bijvoorbeeld ook NCV-activiteiten ‘in huis’ op in hun kalender en digitale borden. Belangrijk is natuurlijk wel dat deelnemers aan de activiteiten lid zijn of worden. Dat is een vereiste voor deelname.

Als er draaiboeken zijn van terugkerende activiteiten, zoals een Sinterklaasfeest, deel deze vooral. Als je ze naar de NCV stuurt, zorgen wij ervoor dat ook de andere regio’s het wiel niet hoeven uit te vinden.

Familie is ook van harte welkom bij NCV-activiteiten, zoals bij een bakworkshop. Daar is een speciaal tarief voor vastgesteld. Bij kinderactiviteiten is het mogelijk dat een vriendje of vriendinnetje mee kan. Deze mogelijkheid zou per activiteit gemeld kunnen worden. Wel belangrijk: als er overschrijving is, dan gaan de kinderen die lid zijn natuurlijk voor.

Alle activiteiten zijn toegankelijk voor alle leden uit alle regio’s. Eigen regio eerst kan dus niet. In de praktijk werkt het vaak wel zo, omdat de uitnodiging in eerste instantie naar de leden in de eigen regio wordt gestuurd. Mocht bijvoorbeeld een kinderkamp niet vol zijn, kan de uitnodiging ook naar andere regio’s gestuurd worden. In sommige regio’s is geen kinderkamp, dus dat zou betekenen dat die kinderen nooit aan een kamp kunnen meedoen. Iedereen is welkom.

Aanmeldformulier en declaratieformulier

Het schriftelijke aanmeldformulier om lid te kunnen worden, is gesynchroniseerd met het digitale formulier. Dit formulier blijft beschikbaar voor mensen die niet met internet werken, maar voorkeur blijft digitale aanmelding.

Hetzelfde geldt voor het declaratieformulier: liefst digitaal gebruiken. De kilometervergoeding is begin dit jaar van 28 cent per kilometer naar 19 cent gegaan.

Overleg algemeen

Tijdens de vrijwilligersdag hebben we verteld dat we bezig zijn met een nieuw logo voor de NCV en een nieuwe, minder ‘volle’  Glutenvrij Magazine. We willen graag dat het regionieuws in Glutenvrij Magazine zoveel mogelijk naar online wordt verplaatst. De vrijwilligers gaven aan dat zij dit juist heel belangrijk nieuws vinden in Glutenvrij Magazine – ook om te lezen wat er in andere regio’s gebeurt – als een soort van naslagwerk en om eventueel activiteiten elders te kunnen meemaken.

Op basis hiervan is inmiddels besloten dat de activiteitenkalender wél in Glutenvrij Magazine blijft. Voor de uitgebreide inhoud van de activiteiten zal dan verder worden verwezen naar de website. Per magazine lichten we er een paar activiteiten uit. We zorgen dat elke regio regelmatig aan de beurt komt. Daarnaast zal er met de leden via de regionale nieuwsbrieven gecommuniceerd worden over de regionale activiteiten en zal in de maandelijkse nieuwsbrief voor alle leden ook altijd de activiteitenkalender staan voor heel Nederland. Facebook is ten slotte in te zetten als een activiteit niet goed vol te krijgen is.    

Met deze oplossing zorgen we ervoor dat leden vaker worden geïnformeerd over activiteiten (online) en dat in het Glutenvrij Magazine iets meer rust kan komen in de vormgeving. Natuurlijk gaan we na een jaar evalueren hoe jullie ervaringen zijn.

We bespraken tijdens het overleg ook dat we bezig zijn met het introduceren van een nieuw softwaresysteem op kantoor en dat iedereen een nieuw e-mailadres krijgt. We voegen er het woord ‘vrijwilliger’ aan toe. Het wordt dan bijvoorbeeld penningmeester.noord@vrijwilliger.glutenvrij.nl. Op die manier is het voor iedereen buiten de NCV duidelijk herkenbaar wie wie is binnen de NCV.

Overleg penningmeesters

• De NCV heeft een eigen portal toegewezen gekregen bij Nationaal Fonds Kinderhulp. Dat betekent dat kinderen uit gezinnen die moeten leven onder de armoedegrens gratis kunnen deelnemen aan activiteiten van de NCV en ook de contributie wordt betaald.

• De NCV gaat online betalen introduceren. In eerste instantie onderzoeken we iDEAL, maar dit zijn relatief hoge kosten. Met het introduceren van iDEAL krijg je als penningmeester te maken met minder eigen boekhouding. Om de regiobijeenkomst via iDEAL te laten lopen, betekent dat de activiteiten in de webshop moeten worden aangemaakt. Dat kan de penningmeester doen en hij/zij krijgt ook instructie als het eenmaal zo ver is.

• We onderzoeken of we aan de webshop ook een evenementenmodule moeten verbinden zodat je als penningmeester altijd weet welke betaling van wie is. De vrijwilligers in de regio hoeven dan ook geen extra mailing ter bevestiging te sturen.

Overleg bakinstructrices

• Het budget voor het geven van de bakworkshops wordt verhoogd van 9 naar 11 euro. Het budget van 9 euro bleek te weinig om de kosten voor de ingrediënten en vaak ook de huur van een locatie te bekostigen.

• Er wordt gezocht naar een vorm waar de bakinstructrices onderling meer kennis, tips en trics kunnen uitwisselen met elkaar. Welke vorm dit uiteindelijk wordt, moet nog verder worden bekeken. Twan (bestuur) oppert om gebruik te maken van een Forum-gedeelte op de website. Facebook en een Whatsapp-groep blijken bij een aantal bakinstructrices op bezwaren te stuiten.

• De bakopfrisdag zal plaatsvinden op 24 maart 2018, locatie nog nader te bepalen, ideeën en suggesties voor een (centraal gelegen) locatie zijn welkom via vrijwilligershelpdesk@glutenvrij.nl. Er zal sowieso geprobeerd worden om glutenvrije croissants te bakken.

• Er is in het theoretische gedeelte aandacht besteed aan de voedingswaarde van diverse bakmixen. Vanuit de NCV stimuleren we het gebruik van gezonde bakmixen, liefst op basis van volkoren meelsoorten en met voldoende vezels. Het voedingswaardeoverzicht van de verschillende bakmixen is geplaatst in het Kenniscentrum Vrijwilligers bij “Richtlijnen en procedures bakworkshops”.

Terugblik glutenvrije markten in Hoofddorp en Assen

Dankzij jullie hebben we weer twee succesvolle markten achter de rug. Het bezoekersaantal in Assen was rond de 1.150, hoger dan vorig jaar. Ruim honderd leden bezochten de lezing van Frits Koning en zo’n 150 mensen schoven aan voor de lunch. In Hoofddorp bezochten maar liefst 1.577 bezoekers de markt en de hele dag was er goed verloop in het aantal bezoekers. Er waren veel positieve reacties op de markt (aanbod, aanbiedingen) en lunch.

Een aandachtspunt voor wat betreft de markten, is de verdeling van de overgebleven producten. De overgebleven spullen van enkele leveranciers worden aangeboden aan de vrijwilligers. In Hoofddorp was er ongelofelijk veel; met name Peak’s en Genius. Als NCV hebben wij Peak’s uitgebreid bedankt en in ruil een actie op Facebook voor ze gedaan. Belangrijk ook dat je als vrijwilliger ook persoonlijk de producenten na afloop van de markt bedankt. Daar doen ze het voor! Door sommige andere standhouders wordt het juist niet gewaardeerd. Ze melden ons: ‘Het komt dan over dat sommige vrijwilligers niets bij hen kopen, maar wel gratis producten meenemen.’ We gaan met elkaar bekijken of we ook die standhouders tevreden kunnen houden. Een markt is niets zonder bezoekers, maar ook niet zonder standhouders! We hebben elkaar nodig.

De jaarlijkse vrijwilligers attentie

Aan het eind van het jaar bedanken we de actieve vrijwilligers voor hun steun aan de vereniging. Wij hebben alle regionale besturen gevraagd aan ons door te geven naar welke vrijwilligers wij vanuit kantoor een VVV-bon kunnen sturen om hen hartelijk te bedanken voor hun bijdrage aan de vereniging en haar leden. Zodra alle regio’s de lijst doorgegeven hebben, kunnen we volgende week aan de slag gaan om de bonnen op te sturen. In die regio’s waar geen bestuur of werkgroep is, hebben we zelf de lijsten samengesteld. Mocht je geen VVV-bon ontvangen, meld het ons dan: vrijwilligershelpdesk@glutenvrij.nl. We willen je vragen dat dan zo snel mogelijk en uiterlijk voor 20 december te doen. We kijken dan of je op de lijst staat en sturen eventueel iets na. Heel soms (gemiddeld bij rond de drie vrijwilligers per jaar) raken er ook dingen kwijt in de post. Daar kunnen wij helaas niets aan doen.

Nieuwe e-mailadressen vrijwilligers

We zijn druk bezig om als organisatie over te gaan op een nieuw software programma: Office 365. Dat betekent dat alle e-mailadressen worden overgeplaatst naar het Office 365-platform, óók die van de vrijwilligers. Dat heeft als groot voordeel dat iedereen kan inloggen met het eigen e-mailadres én dat het Glutenvrij-account eenvoudig is toe te voegen aan je smartphone, tablet of pc. Ook willen we graag dat alle e-mailadressen van de vrijwilligers de toevoeging ‘vrijwilliger’ krijgen. Het e-mailadres nb.coordinator@glutenvrij.nl wordt dan nb.coordinator@vrijwilliger.glutenvrij.nl. Zo is het voor iedereen buiten de vereniging duidelijk met wie vanuit de vereniging gecommuniceerd wordt.

Rond februari gaan we deze verandering invoeren. Er komt dan ook een uitgebreide handleiding over hoe je met deze technische verandering om moet gaan. Als dat niet voldoende is, zorgen we ervoor dat je contact kunt opnemen met iemand die je daarbij helpt!

Deadline aanleveren kopij Glutenvrij Magazine 2018

De deadlines voor het aanleveren van de kopij voor het Glutenvrij Magazine in 2018 zijn bekend. Je kunt de kopij voor het bak- en regionieuws sturen naar vrijwilligershelpdesk@glutenvrij.nl. We willen jullie vragen om deze op tijd in te leveren. Overige kopij of leuke ideeën kun je sturen naar redactie@glutenvrij.nl.

 

 

 

 

 

 

Glutenvrij Magazine editie 1
Deadline kopij: 29 januari 2018
Matdatum: 9 maart 2018

Glutenvrij Magazine editie 2
Deadline kopij: 7 mei 2018
Matdatum: 15 juni 2018

Glutenvrij Magazine editie 3
Deadline kopij: 27 augustus 2018
Matdatum: 5 oktober 2018

Glutenvrij Magazine editie 4
Deadline kopij: 29 oktober 2018
Matdatum: 7 december 2018

Kantoor gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw

In verband met de feestdagen is het kantoor van de NCV de laatste week van het jaar (van 25 december tot en met 29 december) en de eerste week van het nieuwe jaar (1 januari tot en met 5 januari) gesloten. Maandag 8 januari staan we weer voor jullie klaar.

Agenda 2018

* 3 maart: Glutenvrije markt in Veldhoven
* 24 maart: Bakopfrisdag (locatie nog nader te bepalen)
* 14 april: Algemene Ledenvergadering en Nederlandse Coeliakie Dag
* 6 oktober: Landelijke Vrijwilligersdag
* 3 november: Glutenvrije markt in Hoofddorp
* 24 november: Glutenvrije markt in Assen

Postadres: Postbus 5135 |1410 AC Naarden - Bezoekadres: Gooimeer 4 - 15 | 1411 DC Naarden
www.glutenvrij.nl
afmelden