Logo
NCV | Glutenvrij Express - mei 2016
  31 mei 2016 | EDITIE 1

Beste vrijwilligers,

Voor jullie ligt weer een uitgebreide Glutenvrij Express. Met daarin informatie over de nieuwe campagne Hebikcoeliakie.nl. Maar ook een link naar het filmpje over de Nederlandse Coeliakie Dag, waar velen van jullie in voorkomen. Reserveer ook alvast de datum voor de vrijwilligersdag in jullie agenda: 8 oktober!

Over ruim een maand heeft een deel van Nederland al weer zomervakantie. Wat een heerlijk vooruitzicht! Aangezien het in de zomerperiode vaak iets rustiger is, is het kantoor in Naarden de laatste week van juli (25 tot en met 29) gesloten. We hopen op jullie begrip hiervoor. We wensen jullie alvast een hele fijne zomer!

Het team van de NCV

Bianca, Annette, Andrea, Esther, Viktoria, Ingrid & Marieke

Vrijwilligersovereenkomst

Wij hebben ruim 200 actieve vrijwilligers bij de vereniging. Jullie dus! En daar zijn we ontzettend blij mee! Mede door de inzet van al onze vrijwilligers gaat het heel goed met onze vereniging en kunnen we veel activiteiten organiseren voor onze leden.

Eind vorig jaar hebben wij alle vrijwilligers een vrijwilligersovereenkomst gestuurd. Inmiddels hebben we zo’n 140 getekende exemplaren teruggekregen. Een aantal mist nog. Misschien is dit aan jullie aandacht ontsnapt. Naar aanleiding van verzoeken van vrijwilligers hebben we een aantal wijzigingen aangebracht in de overeenkomst.

Heb jij je overeenkomst al getekend teruggestuurd? De wijzigingen gelden natuurlijk ook voor de vrijwilligers die de overeenkomst al teruggestuurd hebben. Jullie ontvangen binnenkort een kopie van de overeenkomst met een begeleidende brief inclusief de wijzigingen in de overeenkomst. Die brief kan je samen met de getekende overeenkomst bewaren.

Heb jij de overeenkomst nog niet teruggestuurd?
Dan ontvang je binnenkort twee exemplaren per post inclusief de wijzigingen. Zou je een exemplaar willen invullen, tekenen en terugsturen? Dat mag via de mail of via de post. Het andere exemplaar is voor je eigen administratie. We willen je vragen om dat uiterlijk 1 juli te doen.

Uiteraard kan het zo zijn dat je geen tijd meer hebt of om andere reden geen vrijwilligerswerk meer wilt doen voor de NCV. Laat het dan even weten aan Marieke Docters van Leeuwen via vrijwilligershelpdesk@glutenvrij.nl. Maar als je nog steeds onze leden wilt helpen, stuur dan de ingevulde en getekende overeenkomst terug.


Wijzigingen overeenkomst

4 Aard van de overeenkomst
toegevoegd
: Als een vrijwilliger lid is van de vereniging NCV dan doet deze overeenkomst geen enkele afbreuk aan de rechten en verplichtingen die leden hebben op grond van hun lidmaatschap.

7 Geschillen
Bestaande tekst geschrapt en vervangen door: Bij een eventueel geschil proberen vrijwilliger en begeleider dit samen op te lossen, dit geldt ook voor eventuele conflicten tussen vrijwilligers onderling. De klachtenregeling van de NCV is van toepassing.

Campagne – Heb ik Coeliakie.nl start op 16 juni a.s.

Op 16 mei kondigden we het al aan: 16 juni gaat onze landelijke campagne van start. We vragen daarin aandacht voor coeliakie als ondergediagnosticeerde aandoening. We richten ons niet alleen tot de Nederlandse bevolking in het algemeen, maar in het bijzonder ook tot mensen die nu de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom hebben of Diabetes type 1 of familieleden van mensen met coeliakie. De huisartsen zullen ook veel aandacht van ons krijgen.

We hebben de hulp van onze leden – en vrijwilligers! - hard nodig om de boodschap naar vrienden, bekenden en familie te sturen via hun Facebook, Instagram of Twitter accounts.

Marga van Praag, journaliste (NOS – en Jeugdjournaal) gaat ons helpen. Zij vindt het onbegrijpelijk dat er zo weinig aandacht voor coeliakie is. Marga is op dit moment druk bezig met filmen van artsen en mensen die een lange weg naar de diagnose achter de rug hebben. Die zijn vanaf 16 juni allemaal te zien zijn op de speciale website www.hebikcoeliakie.nl.

Bellen nieuwe leden; voorwaarden

Er blijkt toch nog steeds een misverstand te zijn over het bellen van nieuwe leden. Dat kan namelijk nog steeds! Als jouw regio dat graag wil doen dan kun je van ons elke maand een lijst krijgen met namen, leeftijd en telefoonnummers. Vind je het leuk om dat in jouw regio weer op te pakken dan kun je contact opnemen met vrijwilligershelpdesk@glutenvrij.nl. Er is een belscript en we kunnen je opgeven voor een speciale training door PGO Support.

Regionieuws in GM: wanneer wel en wanneer niet

Uit een van de regio’s kwam de vraag ‘soms wordt regiokopij niet geplaatst in GM. Waarom niet?'

Onze hoofdredacteur Annette antwoordde daar het volgende op: ‘In principe wordt regiokopij geplaatst in GM, maar soms wel in (sterk) ingekorte vorm. Dat hangt samen met de hoeveelheid en lengte van de kopij die binnenkomt. Als andere regio’s minder inleveren, dan kan het zijn dat jouw regiobericht wel in zijn geheel wordt geplaatst.

De rubriek is bedoeld om kort aan te geven wat de regio-activiteiten zijn en soms (heel) korte verslagjes over gedane activiteiten. Gezien de deadline - en de soms late levering van kopij - kan over de lengte van de vele berichten niet altijd direct gecommuniceerd worden vanwege tijdgebrek. Maar mocht er iets abusievelijk gemist worden, dan hoor ik dat graag, want dat is in principe dus niet de bedoeling!‘

We hebben overigens -daar zijn de regio's onlangs over ingelicht- besloten dat alle kopij eerst bij vrijwilligerscoördinator Marieke binnenkomt, omdat zij een overzicht heeft van de regio's en op deze wijze hopelijk niets gemist wordt.

We willen even kijken of dit de komende tijd goed gaat. Als er ontevredenheid blijft moeten we mogelijk toewerken naar een duidelijkere richtlijn wat wel en wat niet en hoe kort is kort, maar vooralsnog zegt onze hoofdredacteur dat ze dit in overleg en per regio gewoon goed wil oplossen.

Interne verhuizing

Begin mei zijn we verhuisd naar de andere kant van het pand. We hebben meer ruimte en een prachtig uitzicht op de parkeerplaats :-). Kom gerust een keer kijken als je in de buurt bent. Er is altijd koffie en een GV-koekje.

Nederlandse Coeliakie Dag 2016

Wat hebben veel mensen weer genoten van onze jaarlijkse dag. Zonder de inzet van vrijwilligers had dit nooit gekund. Heel erg bedankt! De lezingen waren overvol, de markt druk bezocht en over de lunch kregen we dit jaar niet 1 klacht! Een van onze vrijwilligers heeft de dag gefilmd. Dank je wel Brian Schmidt voor dit mooie verslag. Je kunt het terugvinden op onze website: klik hier.

NCV Jaarverslag

Als jullie het leuk vinden om te lezen wat we allemaal gedaan hebben en hoe we de belangen van onze leden het afgelopen jaar hebben behartigd, kunnen jullie het jaarverslag 2015 vanaf de website downloaden: www.glutenvrij.nl. Heel veel leesplezier!

Save the date: vrijwilligersdag op zaterdag 8 oktober 2016

Vorig jaar vond de vrijwilligersdag plaats op de eerste zaterdag van december. Veel vrijwilligers waren die dag met hun kinderen naar de sinterklaasintocht. Uit de evaluatie van de dag bleek dat jullie het fijner zouden vinden als het een stuk naar voren werd geschoven. We hebben gekozen voor zaterdag 8 oktober, ook dit jaar weer in Naarden. Deze dag wordt gecombineerd met de bakopfrisdag. Dit op verzoek van de bakinstructeurs. Zet deze datum alvast in jullie agenda. Het programma volgt!

Save the date: bakopfrisdag op zaterdag 8 oktober 2016

Dit jaar vindt, zoals hierboven aangekondigd, de jaarlijkse bakopfrisdag voor alle bakinstructeurs plaats tijdens de vrijwilligersdag op zaterdag 8 oktober. Als er ideeën zijn voor een thema dan horen wij dat graag via dietist@glutenvrij.nl. Ook zal er speciaal voor de nieuwe instructeurs een (verplichte) basisscholing worden aangeboden met allerlei interessante weetjes over bakken bij de NCV.

Gezocht: bestuurslid bestuur NCV met specialisatie Marketing

Wegens het volbrengen van de maximale termijn van één van de oud-bestuursleden zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste vrijwilliger die deel wil nemen in het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en drie algemeen bestuursleden, ieder met een eigen specialisatie (o.m. Wet en regelgeving voeding en wetenschap).

Van het nieuwe bestuurslid met als specialisatie Marketing wordt verwacht dat zij/hij samen met de medebestuursleden het beleid van de vereniging vaststelt.

Wij vragen:

 • Bestuurlijke ervaring als lid van een verenigings- of stichtingsbestuur.
 • Werkzaam in, of geweest, als marketing (-sales) specialist in een (middel)grote organisatie
 • Up to date kennis over de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Lid van de NCV ( of een partner of kind)
 • Geen directe relatie met ondernemingen binnen het glutenvrije of ‘free from’ domein.
 • Gelet op de samenstelling van het bestuur heeft een vrouwelijke kandidaat de voorkeur.


Wat houdt het in:

 • Het bestuur van de NCV opereert als een beleidsbepalend bestuur op afstand, waarbij het vaststellen van de langetermijnvisie, het uitzetten van de zakelijke en professionele kaders en het ondersteunen en adviseren van het team met relevante domeinkennis de belangrijkste aandachtspunten zijn.
 • De uitvoering van het beleid is in handen van een team van vaste en flexibele medewerkers, aangestuurd door de directeur. De vereniging heeft daarnaast vele vrijwilligers verspreid over verschillende regio’s.
 • Leden van het bestuur NCV zijn onbezoldigd.
 • Tijdsinspanning gemiddeld maximaal 2 uur per week.
 • Bestuursvergaderingen vinden zes keer per jaar plaats.
 • Deelname aan 1 à 2 beleidsdagen per jaar en de Nederlandse Coeliakie Dag (jaarvergadering).
 • Het kantoor van de NCV is gevestigd te Naarden.


Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie aan met informele omgangsvormen binnen het bestuur en met een enthousiast en gemotiveerd team opererend in een dynamische organisatie. Jouw reactie, voorzien van een motivatie en CV, kan je zo snel mogelijk sturen aan Twan Korthorst, voorzitter van de NCV, via info@glutenvrij.nl. Voor vragen kun kan je contact opnemen met Bianca Rootsaert, de directeur van de vereniging: info@glutenvrij.nl of 035 – 695 4002.

Postadres: Postbus 5135 |1410 AC Naarden - Bezoekadres: Gooimeer 4 - 15 | 1411 DC Naarden
www.glutenvrij.nl
afmelden