Volg ons
Glutenvrij dieet en de belasting

Glutenvrij dieet en de belasting

Als bij jou coeliakie of ziekte van Dühring (Dermatitis Herpetiformis) is gediagnosticeerd, kun je een vast bedrag als specifieke zorgkosten in aanmerking nemen als je op medisch voorschrift (dus GEEN geneeskundige verklaring - dat is echt iets anders) een dieet volgt. Dat geldt ook als je de diagnose Prikkelbaar Darmsyndroom hebt gekregen. Kijk hiervoor naar de Tabel vaste aftrekbare bedragen voor diëten 2018.

Als medisch voorschrift geldt overigens niet alleen een doktersvoorschrift, maar ook een voorschrift van iemand die bevoegd is tot het voeren van de titel ‘diëtist’. Dat betekent dat zo iemand is ingeschreven in het zg. kwaliteitsregister voor paramedici. Diëtisten van het diëtistennetwerk van de NCV zijn allemaal ingeschreven. Je kunt hier de dieetbevestiging 2018 van de belastingdienst downloaden. Met een glutenvrij dieet mag je voor 2018 €900,- aftrekken, in combinatie met lactosevrij is dat €1050,-.

Glutenvrij dieet en jouw belastingaangifte

In het eerste nummer van Glutenvrij Magazine 2019, verschijnt weer een artikel over de belastingaangifte 2018.

Als je in 2017 uitgaven hebt gedaan wegens ziekte of invaliditeit van jezelf, partner, of kinderen jonger dan 27 jaar, kun je in de aangifte inkomstenbelasting misschien aanspraak maken op de persoonsgebonden aftrekpost wegens uitgaven voor specifieke zorgkosten. Je mag echter alleen het deel van de uitgaven aftrekken dat uitkomt boven een bepaalde drempel. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van je verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Voor het jaar 2017 bedraagt de drempel 1,65% van het verzamelinkomen tot €40.296 (maar minimaal €129) en 5,75% over het meerdere.

Als je in 2017 het hele jaar een fiscale partner had, of hebt gehad, worden de uitgaven voor specifieke zorgkosten van jezelf en partner samengevoegd. De drempel voor fiscale partners bedraagt 1,65% van het gezamenlijke verzamelinkomen tot €40.296 (maar minimaal €258) en 5,75% over het meerdere. 

Een uitgebreidere versie van deze informatie is verschenen als artikel in Glutenvrij Magazine nr. 1 van 2018: Coeliakie en Inkomstenbelasting 2017: aftrekpost voor dieet verlaagd. Daarvoor moet je eerst even inloggen op het deel van de website speciaal voor leden.

Belastingaangifte eerdere jaren

De artikelen over de belastingaangifte van voorgaande jaren zijn te vinden in het kenniscentrum speciaal voor leden. Daarvoor moet je eerst even inloggen.

Soorten aftrekposten

Belastingaangifte loont! Het glutenvrij dieet levert extra kosten op. Helaas krijg je niet al deze kosten vergoed. Betaal je zelf mee? Dan kun je een deel van die kosten terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. In het artikel Belastingaangifte loont van Patientenfederatie IederIn, vind je een kort stappenplan. Je kunt in de aangifte inkomstenbelasting 2018 alleen uitgaven voor ‘specifieke zorgkosten’ opvoeren die ook in 2018 zijn betaald. Ziektekosten die worden vergoed door je zorgverzekeraar komen niet voor aftrek in aanmerking. 

Meerkosten

Als je je om medische redenen aan een glutenvrij dieet moet houden, betekent dit vaak extra kosten. Dit noemen we meerkosten. Het uitgangspunt is dat je gebruikmaakt van gangbare voedingsmiddelen of speciale dieetproducten. De kosten van dieetpreparaten, zoals drinkvoedingen of sondevoeding, worden namelijk in veel gevallen vergoed via het basispakket van de zorgverzekering.

Soms kom je daarom in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • Via jouw gemeente. Als je hiervoor in aanmerking komt, kan de gemeente de extra kosten die je maakt vergoeden vanuit de bijzondere bijstand.
 • Opvoeren als uitgaven voor specifieke zorgkosten. Deze kosten zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst voert deze fiscale aftrek uit.
 • Het Nibud rekent de meerkosten uit.
 
Bron: Nibud

Tegemoetkomingsregeling

Als je weinig of geen inkomstenbelasting hoeft te betalen, heb je weinig of geen voordeel van deze aftrekpost specifieke zorgkosten. Het belastingvoordeel kan namelijk niet hoger zijn dan het bedrag dat je aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen betaalt.

Om dat te compenseren, is er de zogenoemde TSZ-regeling. De Belastingdienst stelt op basis van je aangifte vast of je voor een tegemoetkoming in aanmerking komt. Als dit het geval is, stort de Belastingdienst automatisch het bedrag van deze tegemoetkoming op je rekening. Je hoeft hiervoor geen apart verzoek te doen. Het is wel van groot belang om aangifte te doen.

Kom je er zelf niet uit, kijk dan eens op www.regelhulp.nl. Regelhulp is een wegwijzer van de overheid. Regelhulp helpt gehandicapten, zieken en ouderen bij het vinden van de juiste voorzieningen en organisaties op het terrein van de zorg en sociale zekerheid.

Meer informatie?

 • Je kan ook altijd de belastingdienst bellen als je vragen hebt: 0800 - 0543 (gratis).

 • www.meerkosten.nl
 • of download het artikel Belastingaangifte loont - aftrek zorgkosten 2018
 

Je lidmaatschap terugkrijgen?

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt het lidmaatschap van de patientenvereniging, ook dat van de NCV. Kijk snel of jouw zorgverzekeraar dat ook doet.

Word je ook lid?

De voordelen op een rij:

 • Welkomspakket
 • 4x per jaar Glutenvrij Magazine
 • Toegang tot de hele site
 • Exclusieve kortingen met ledenpas 
 • en nog veel meer...
Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden  

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944

Volg ons

Voordeel voor leden

 • Welkomstpakket
 • 4x per jaar het Glutenvrij Magazine
 • Toegang tot de hele site
 • Exclusieve kortingen met onze ledenpas
 • en nog veel meer ...

MEER INFORMATIE

Meldpunt foutieve informatie allergenen

Ervaar je onvoldoende of foutieve informatie over allergenen in een product in de horeca of detailhandel dan kun je dat melden bij ons.