Volg ons

Enquête studenten open universiteit Heerlen: Therapielast glutenvrij dieet

Geachte deelnemer,

In deze vragenlijst wordt u naar uw ervaringen met het glutenvrije dieet gevraagd. Met behulp van uw antwoorden willen wij beter begrijpen hoe coeliakiepatiënten omgaan met het glutenvrije dieet, om daarmee in de toekomst betere begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden. De vragenlijst is bedoeld voor iedereen van 18 jaar of ouder met de diagnose coeliakie.

De vragenlijst bevat één vraag met 15 en één vraag met tien stellingen. Het invullen hiervan zal zo’n 5 tot 10 minuten in beslag nemen. Indien u wilt stoppen, kunt u de website op ieder gewenst moment verlaten. Pas als u alle vragen heeft doorlopen, worden deze verwerkt. Dit zal anoniem gebeuren. Wilt u de vragen zo eerlijk mogelijk beantwoorden?

In de vragenlijst staan vragen die ingaan op uw redenen om glutenvrij te (blijven) eten en over de last die het glutenvrije dieet u geeft. Bij de vragen geeft u aan in hoeverre zij voor u van toepassing zijn door een cijfer te selecteren dat het best past bij uw ervaringen. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw opvatting over de vraag. Lees elke vraag aandachtig door en geef daarna uw mening.

Wilt u, vóór u de vragen gaat invullen, de instructies bij ieder onderdeel zorgvuldig doorlezen en alle vragen
invullen? U kunt per uitspraak één antwoord selecteren. Controleert u alstublieft of u alle uitspraken heeft beantwoord.

U kunt aan het onderzoek meedoen door de vragenlijst digitaal in te vullen via: http://www.thesistools.com/web/?id=482306.


Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.


Neeke Swart
Dr. Mostartstraat 10
6114 EX Susteren
nv.swart@studie.ou.nl

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden  

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944

Volg ons

Voordeel voor leden

  • Welkomstpakket
  • 4x per jaar het Glutenvrij Magazine
  • Toegang tot de hele site
  • Exclusieve kortingen met onze ledenpas
  • en nog veel meer ...

MEER INFORMATIE

Meldpunt foutieve informatie allergenen

Ervaar je onvoldoende of foutieve informatie over allergenen in een product in de horeca of detailhandel dan kun je dat melden bij ons.