Colofon en aansprakelijkheid

De websites www.glutenvrij.nl en www.ncv.nl zijn eigendom van de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV).

Met deze website heeft de Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) als doel om mensen die aangewezen zijn op een glutenvrij dieet, (para)medici en andere belanghebbenden van up-to-date en relevante informatie te voorzien. Deze informatie kan zowel medisch als praktisch van aard zijn. De aangeboden informatie is bedoeld ter ondersteuning en niet ter vervanging, van de relatie tussen patiënt/site bezoeker en zijn of haar behandelend arts of diëtist. Voor een juiste beoordeling van je eigen situatie dien je dus altijd te overleggen met jouw arts of andere professionele hulpverleners. De NCV kan ter informatie de namen van diëtisten of artsen noemen, maar ook hierbij geldt dat deze informatie ondersteunend is aan de relatie patiënt/websitebezoeker en zijn of haar behandelend arts. Ook hier geldt dat je altijd dient te overleggen met jouw arts of andere professionele hulpverleners.

De Nederlandse Coeliakie Vereniging is een patiëntenvereniging zonder winstoogmerk. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, subsidies, inkomsten uit advertenties in Glutenvrij Magazine en op www.glutenvrij.nl, opbrengsten van de verschillende landelijke en regionale activiteiten, rentebaten en giften. Er kan geen invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de website door enig bedrijf of organisatie.

Aansprakelijkheid

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld kan de NCV niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. De NCV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Het eventuele downloaden van gegevens en informatie geschiedt dus ook op eigen risico van de gebruiker.

De NCV aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van door derden aangeboden informatie op de website van de NCV. Evenmin aanvaardt de NCV aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van de NCV.

De website van de NCV bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de NCV-site liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de achterban van de NCV. De NCV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De NCV geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De NCV behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van NCV-achterban, andere derden of de doelstellingen van de NCV in het algemeen.

Verwijzen/linken naar de NCV

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de site(s) van het NCV, doch uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

  • Een site mag niet de schijn wekken dat de NCV de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • De site van de NCV mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames).Een site mag een link naar de NCV maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
  • Een site mag op geen enkele manier het NCV logo gebruiken.
  • Een site mag niet onjuiste informatie over de NCV en haar producten en diensten geven.
  • Een site waarop naar NCV wordt verwezen mag niet inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

De informatie op deze website wordt regelmatig gecontroleerd op inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden gepubliceerd zouden zijn, kan de NCV hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van deze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aanwenden.

Copyright

Het auteursrecht op de website berust bij de NCV. Alleen met toestemming van de NCV mogen onderdelen van de inhoud van de website worden overgenomen.

Coördinatie en inhoud

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Concept en techniek

Concept en vormgeving: Met Jens

Techniek: www.procurios.nl 

Uitgelicht

Over gluten

Sporen van gluten, de nieuwe allergenenregels

Lees meer over 'Sporen van gluten, de nieuwe allergenenregels'
Symptomen en klachten

Symptomen en klachten bij coeliakie

Lees meer over 'Symptomen en klachten bij coeliakie'
Erfelijkheid

Is coeliakie erfelijk?

Lees meer over 'Is coeliakie erfelijk?'
Diagnose

Waarom is een diagnose zo belangrijk?

Lees meer over 'Waarom is een diagnose zo belangrijk?'

Uitgelicht

Gezond glutenvrij

Wat kan ik wel en wat kan ik niet eten?

Lees meer over 'Wat kan ik wel en wat kan ik niet eten?'
Veilig glutenvrij

Producten met het Crossed Grain keurmerk

Lees meer over 'Producten met het Crossed Grain keurmerk'
Productgroepen

Granen en alternatieven

Lees meer over 'Granen en alternatieven'
Gluten in non-food

Gluten in knutselmaterialen

Lees meer over 'Gluten in knutselmaterialen'

Uitgelicht

Recept van de maand

Tomatengalette met pistachepesto

Lees meer over 'Tomatengalette met pistachepesto'
Veelgestelde vraag

Welke broodbakmachine kan ik het beste kopen?

Lees meer over 'Welke broodbakmachine kan ik het beste kopen?'
Bakworkshop

Wil je ook glutenvrij leren bakken?

Lees meer over 'Wil je ook glutenvrij leren bakken?'
Keukeninrichting

Hoe houd je je keuken glutenvrij?

Lees meer over 'Hoe houd je je keuken glutenvrij?'

Uitgelicht

Op kamp

Goed voorbereid op kamp

Lees meer over 'Goed voorbereid op kamp'
Op de middelbare school

Glutenvrij eten als je naar de middelbare school gaat

Lees meer over 'Glutenvrij eten als je naar de middelbare school gaat'
18-28 jaar

Ontmoet andere jongeren met coeliakie

Lees meer over 'Ontmoet andere jongeren met coeliakie'
Veelgestelde vraag

Kan ik uit hetzelfde glas drinken van iemand die gluten heeft gegeten?

Lees meer over 'Kan ik uit hetzelfde glas drinken van iemand die gluten heeft gegeten?'