Volg ons

Coeliakie komt in China veel vaker voor dan werd aangenomen

5 december 2013

Een Nederlands-Chinese groep van onderzoekers - onder wie, vanuit Nederland, Luud Gilissen (WUR) en Cisca Wijmenga (UMCG) - onderzocht Chinese databases op het vóórkomen van HLA DQ2 en HLA DQ8. Ook onderzochten ze de wetenschappelijke literatuur op het aantal vermoede dan wel vastgestelde gevallen van coeliakie. Conclusie: coeliakie komt wellicht even vaak voor bij de Chinese bevolking als bij de bevolking in de westerse wereld. Deze conclusie wordt versterkt door het feit dat de tarweconsumptie in China hand over hand toeneemt.

Dit zou betekenen dat ongeveer 15 miljoen inwoners van China coeliakie hebben. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat coeliakie daar zeldzaam is. Dit terwijl China tegenwoordig één van de grootste tarweproducenten van de wereld is (met ongeveer 122 miljoen ton per jaar, op een wereldproductie van zo'n 710 miljoen ton; alleen de EU produceert meer tarwe: 140 miljoen ton). Bovendien neemt onder de meer welvarende bevolkingsgroepen in China de consumptie van tarwe- en glutenhoudende producten snel toe, wat ook de kans op de ontwikkeling van coeliakie vergroot. De resultaten van de studie, die kunnen worden beschouwd als een referentiepunt voor toekomstig onderzoek naar coeliakie in China, zijn op 4 december 2013 gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Tot nu toe was er weinig bekend over de stand van zaken van coeliakie in China. Daarom namen onderzoekers van Wageningen UR het initiatief om een analyse te maken van de actuele situatie van coeliakie in China als een referentiepunt voor toekomstig onderzoek. Onderzoekers van Nanchang University (China) hebben het onderzoek uitgevoerd, samen met wetenschappers van Wageningen UR en het Universitair Medisch Centrum Groningen, in het kader van het Nederlands Coeliakie Consortium. Voor het onderzoek is Chinese en internationale literatuur systematisch en statistisch geanalyseerd waarbij de onderzoekers drie aspecten hebben bekeken. Ze bekeken het aantal gevallen waarbij coeliakie vastgesteld of vermoed wordt, de aanwezigheid van genen (HLA DQ2 of DQ8) die bij de ontwikkeling van coeliakie betrokken zijn in verschillende Chinese bevolkingsgroepen en de tarwe- en glutenconsumptie in deze populaties.

De studie levert een sterke aanwijzing dat coeliakie in China veel meer voorkomt dan tot nu toe werd aangenomen en wellicht vergelijkbaar is met de situatie in de westerse wereld. Dit zou betekenen dat naar schatting 15 miljoen inwoners van China coeliakie hebben. De studie laat ook zien dat in de noordwestelijke regio’s van China, met de hoogste instroom van westerse genen en de hoogste tarweconsumptie, de genen HLA DQ2 en HLA DQ8 het meest voorkomen, met als gevolg dat ook coeliakie zich daar het vaakst zal voordoen. De onderzoekers verwachten dat in andere gebieden in China het aantal gevallen van coeliakie snel zal toenemen, door de toenemende consumptie van tarwe- en glutenhoudende voedingsmiddelen in met name de stedelijke gebieden.

Door deze factoren is er een grote kans dat coeliakie zich in China tot een algemeen voorkomende ziekte ontwikkelt. Het is daarom van belang dat er preventiestrategieën worden ontwikkeld om de gezondheid en kwaliteit van leven van Chinese burgers met coeliakie te verbeteren.

Dit onderzoek werd deels gefinancierd door de Nederlandse regering, via het Netherlands Genomics Initiative en door de Chinese regering via het International Science & Technology Cooperation Program of China en het National High Technology Research and Development Program of China.

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002

Volg ons

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944