Volg ons

Glutensensitiviteit: het kaf van het koren scheiden

14 november 2013

Niet minder dan 24 onderzoekers uit negen landen tekenen in de jongste aflevering van het tijdschrift Nutrients voor een artikel over niet-coeliakie gerelateerde glutensensitiviteit (NCGS, of kortweg GS). Een betrekkelijk jong fenomeen (voor het eerst beschreven in de jaren ’80), dat evenwel wetenschappelijk aandacht behoeft, al was het maar omdat het snel om zich heen lijkt te grijpen. Het artikel – de Nederlandse inbreng is van de maag-darm-lever-arts dr. Gerd Bouma van het VUmc – vormt de weerslag van een bijeenkomst van experts die eind vorig jaar in München werd gehouden.

Alleen de naamgeving van het verschijnsel leidde al tot debat. Sommige experts waren voorstander van de naam ‘niet-coeliakie gerelateerde tarwesensitiviteit’. Maar dat sloot volgens anderen dan weer te zeer de mogelijkheid uit dat ook andere graansoorten als gerst en rogge de klachten kunnen veroorzaken. Men kwam overeen het voor het dagelijks gebruik op ‘glutensensitiviteit’ te houden. ‘Dat is ongetwijfeld een te vage term, eenvoudigweg een weerspiegeling van onze gebrekkige kennis over de pathofysiologie van het verschijnsel. (...) De definitie zal in de toekomst aangescherpt moeten worden.’

Maar dat ontslaat de onderzoekers niet van de plicht om enige spoed te maken. ‘Gezien de recente groei van de markt voor glutenvrije producten, deels ondersteund door mensen die zeggen dat ook voor hen een glutenvrij dieet een medische noodzaak is, bestaat er behoefte “het kaf van het koren te scheiden”.’

In de publicatie wordt glutensensitiviteit beschreven als ‘een kwaal waarvan de symptomen veroorzaakt worden door het consumeren van gluten, in afwezigheid van de antilichamen en de vernietiging van de darmvlokken in de dunne darm die zo kenmerkend en specifiek zijn voor coeliakie’.

De symptomen van GS zijn vooral darmklachten, maar ook neurologische afwijkingen als autisme en schizofrenie zijn al met glutensensitiviteit in verband gebracht.

Non-Celiac Gluten Sensitivity: The New Frontier of Gluten Related Disorders. Nutrients 2013-5 (Let op: voor leden, dus eerst inloggen).

 

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002

Volg ons

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944