Volg ons

Contributieverhoging NCV

2 december 2011

Op de Algemene Ledenvergadering van 23 april jl. is met overgrote meerderheid van stemmen het voorstel om met ingang van 1 januari 2012 de jaarlijkse contributie te verhogen met 5 euro aangenomen. 

Dit betekent dat de jaarlijkse contributie bij automatische incasso van 25 naar 30 euro gaat. Redenen hiervoor zijn stijgende kosten en correctie van inflatie van de afgelopen 5 jaar. Bovendien heeft het kabinet de overheidssubsidie voor patiëntenorganisaties aangepast, hetgeen betekent dat de subsidie in de komende drie jaar met meer dan 70% wordt afgebouwd. De huidige overheidssubsidie maakt thans meer dan 20% uit van de jaarlijkse begroting van de NCV.

Het bestuur was van mening dat, ook al gezien het feit dat er de afgelopen 5 jaren geen contributieverhoging heeft plaats gehad, een verhoging van 5 euro goed te verdedigen is. Op deze manier kunnen we blijven voldoen aan de wensen van alle leden en het hoge kwaliteitsniveau van de NCV.

Hierbij willen we tevens melden dat het mogelijk is om de contributie volledig vergoed te krijgen via de ziektekostenverzekering die NCV leden kunnen afsluiten bij VGZ.

Het bestuur van de NCV wil tevens melden dat iedereen die deze contributieverhoging aantoonbaar niet kan betalen, een beroep kan doen op kwijtschelding contributie op sociale gronden. Als dit op u van toepassing is, neem dan contact op met de NCV via info@glutenvrij.nl. Uw verzoek zal vertrouwelijk behandeld worden.

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002

Volg ons

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944