Volg ons

Vragenlijst visie van patiënten op telegeneeskunde

20 juni 2011

De NCV ontving een oproep voor patiënten om mee te doen aan Europees onderzoek betreffende telegeneeskunde.

Het project Chain of Trust is in januari 2011 van start gegaan met als doel het standpunt te beoordelen van de voornaamste eindgebruikers van diensten der telegeneeskunde, d.w.z. patiënten, artsen, verpleegkundigen en farmaceuten, in de hele EU, om te zien of, en zo ja, hoe de gezichtspunten zijn veranderd sinds de invoering van telegeneeskunde, en welke belemmeringen er nog zijn om vertrouwen in, en acceptatie van, dit nieuwe type dienstverlening te realiseren. Het project Chain of Trust wordt gefinancierd door het EU Volksgezondheidsprogramma van de Europese Commissie. Dit online-onderzoek is een van de middelen die het Chain of Trust-consortium zal gebruiken om de standpunten van patiënten en zorgverleners ten aanzien van diensten der telegeneeskunde te beoordelen. Het onderzoek is gericht op zowel gebruikers als niet-gebruikers van diensten der telegeneskunde. We zouden het op prijs stellen als u deze vragenlijst wilt invullen, gebaseerd op uw eigen ervaring en/of mening.

Alle verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Het project Chain of Trust zal uitmonden in een evaluatie van de standpunten, behoeften, voordelen en belemmeringen met betrekking tot telegeneeskunde vanuit het perspectief van patiënten en zorgverleners. Uiteindelijk heeft het project tot doel om de kennis en het vertrouwen bij alle betrokkenen significant te versterken. De bevindingen en aanbevelingen zullen een uniek hulpmiddel vormen om beleid en besluitvorming op diverse niveaus van informatie te voorzien.

Namens het projectconsortium danken wij u hartelijk voor uw waardevolle medewerking en voor uw bijdrage aan een geslaagde voltooiing van het project! De uiterste datum voor het insturen van het onderzoek is woensdag 20 juli.

Meer informatie vindt u op: www.chainoftrust.eu.

Het project Chain of Trust wordt gefinancierd door het EU Volksgezondheidsprogramma en zal 24 maanden duren tot december 2012. Het projectconsortium bestaat uit de volgende partners:
• Europees Patiëntenforum (EPF, projectleider)
• Permanent Comité van Europese Artsen (CPME)
• Farmaceutische Groep van de Europese Unie (PGEU)
• Europese Federatie van Verpleegkundigen (EFN)
• Thalassaemia Internationale Federatie (TIF)
• Noors Centrum van Geïntegreerde Zorg en Telegeneeskunde (NST)
• Lets Overkoepelend Orgaan voor Gehandicaptenorganisaties (SUSTENTO)

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002

Volg ons

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944