Volg ons

Werken aan nieuwe alternatieven voor glutenvrij dieet

27 mei 2011

Naast toxische stukjes gluten zitten er ook veilige stukjes gluten in graangewassen. Dit concludeert Cristina Mitea in haar proefschrift waarop zij op 9 juni 2011 promoveert aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast geeft ze aan dat het in de toekomst misschien mogelijk is om een enzym aan een glutenbevattende maaltijd toe te voegen dat in staat is toxische gluten af te breken. 

Glutenveilig
Gluten is een eiwit dat tijdens de vertering in veel stukjes geknipt wordt. Bij mensen met coeliakie geven sommige stukjes een reactie, terwijl andere stukjes geen probleem zijn. Mitea onderzocht welke gluten de verschillende graangewassen, zoals tarwe en  rogge, bevatten. Sommige tarwerassen bleken naast de toxische stukjes ook veilige stukjes te bevatten. Het verschil tussen beide gluten stukjes bleek bovendien erg klein. Dit biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen en telen van veilige graangewassen. In de toekomst eten coeliakiepatiënten dan mogelijk niet meer glutenvrij maar glutenveilig.  

Glutenafbrekend enzym
Daarnaast deed Mitea onderzoek naar het toevoegen van een enzym aan glutenbevattende voedingsmiddelen. Dit enzym moet gluten afbreken tijdens de vertering. Hierdoor wordt schade aan de dunne darm voorkomen. Mitea voerde haar onderzoeken uit met behulp van een model dat het menselijke spijsverteringsstelsel nabootste. In dit model is het enzym in staat het toxische gluten af te breken. De geteste stukjes gluten bleken niet herkend te worden door glutenspecifieke T-cellen of antilichamen. Dit was het geval bij het eten van een eenvoudige broodmaaltijd, maar ook bij het nuttigen van een gecompliceerde glutenbevattende maaltijd. Verdere studies moeten uitwijzen of het enzym voldoende effectief is voor mensen met coeliakie. Een onderzoek met gezonde vrijwilligers toonde al wel aan dat het enzym veilig is.

Nieuwe glutentest-kit
Verder heeft Mitea in juni 2010, in samenwerking met Europroxima, een nieuwe glutentest-kit op de markt gebracht. Met deze kit kan de voedingsindustrie beter detecteren of er gluten in voedingsmiddelen zit. De oude methode was gebaseerd op een antistof die vooral het gluten in gerst herkent, en in mindere mate gluten in tarwe en rogge. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze antistof eigenlijk andere stukjes gluten herkent dan die waar de glutenspecifieke T-cellen van mensen met coeliakie op reageren. Mitea heeft nu antistoffen geproduceerd die heel specifiek dezelfde stukjes gluten herkennen als de T-cellen. Een daarvan is uitgekozen om de oude antistof te vervangen.

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002

Volg ons

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944