Volg ons

Meer complicaties in zwangerschappen bij onbehandelde coeliakie

28 april 2015

Uit een retrospectieve analyse van de vruchtbaarheidskarakteristieken van een groep Amerikaanse vrouwen trekken onderzoekers van de academische ziekenhuizen in Philadelphia en Cleveland de conclusie dat vrouwen met onbehandelde coeliakie een grotere kans hebben op een spontane abortus en een voortijdige bevalling dan vrouwen zonder coeliakie. Aan het onderzoek namen 970 vrouwen deel: 329 met door biopsie bevestigde coeliakie, 641 zonder kenmerken van coeliakie. Aan de hand van vragenlijsten verstrekten zij gegevens over hun vruchtbaarheid en eventuele zwangerschappen.

Van de gehele groep waren 733 vrouwen op enig punt in hun leven zwanger geworden. Wat dat betreft was er geen opvallend verschil tussen vrouwen met (74,5 procent) en zonder (76,1 procent) coeliakie. Wel werd bij opvallend minder vrouwen met (79,6 procent) dan zonder coeliakie (84,8 procent) de zwangerschap voldragen. Bij vrouwen met coeliakie geschiedde de bevalling ook iets vaker met de keizersnede (35,9 procent) dan bij vrouwen zonder coeliakie (31,2 procent).

Het aantal spontane abortussen was bij de vrouwen met coeliakie (50,6 procent) aanmerkelijk hoger dan bij vrouwen zonder (40,6 procent). Wel gaf 84,7 procent van de vrouwen met coeliakie aan dat de spontane abortus was opgetreden in de tijd voordat zij de diagnose coeliakie hadden gekregen (en dus nog niet op een glutenvrij dieet waren). Aanzienlijk meer vrouwen met coeliakie (23,6 procent) hadden een voortijdige bevalling (vóór week 37) dan vrouwen zonder coeliakie (15,9 procent).

Conclusie van de onderzoekers: gezien het grote aantal ongediagnosticeerde gevallen van coeliakie dienen artsen verdacht te zijn op mogelijke complicaties in zwangerschappen van vrouwen met onbehandelde coeliakie, en zouden zij een zeer lage drempel moeten hanteren om mogelijke risicogevallen te testen.

Increased rates of pregnancy complications in women with celiac disease

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002

Volg ons

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944