Volg ons

Patientenorganisaties benadrukken belang van keuze informatie

12 maart 2015

De Nederlandse Coeliakie Verenging, de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), Consumentenbond, Nederlandse Patiënten Vereniging en Patiëntenfederatie NPCF werken momenteel aan keuze ondersteunende informatie voor patiënten en consumenten over gezondheidstests.

Zodra die informatie er is, moet die breed worden verspreid en actueel gehouden worden. Ook door aanbieders van health checks. Als de betrouwbaarheid is geborgd en gebruikers goed geïnformeerd zijn kunnen health checks een goede toevoeging zijn op het aanbod in de reguliere zorg.

Deze groep van patiënten en consumentenorganisaties constateert dat vroege opsporing van ziekte en gezondheidsrisico's mensen gezondheidswinst kan opleveren. Preventieve (zelf)tests kunnen daarbij een rol spelen. Met name als het gaat om coeliakie, een, in vergelijking met landen om ons heen, sterk ondergediagnosticeerde aandoening in Nederland hebben dergelijke tests een toegevoegde waarde. Maar er zijn ook nadelen aan zulke tests. Denk aan het bestaan van foute uitslagen. De NCV pleit daarom samen met deze groep voor betere toerusting van burgers en patiënten.

In een recent rapport over dit onderwerp pleit de Gezondheidsraad voor meer keuzevrijheid voor patiënten en consumenten, maar vraagt terecht ook aandacht voor het voorkomen van mogelijke negatieve effecten van health checks. Health checks die zich richten op aandoeningen waarvoor geen preventie of behandeling mogelijk is, moeten volgens de Raad (streng) gereguleerd worden. De Raad vindt een onafhankelijke nationale screeningscommissie een goed idee. De noodzakelijke maatregelen zouden op Europees niveau moeten worden ingebed.

De maatregelen die de Gezondheidsraad voorstelt benadrukken vooral het belang van regulering door de overheid, maar zullen de consument of patiënt op de korte termijn echter weinig brengen. Uitgaande van hun persoonlijke situatie willen gebruikers zelf kunnen beslissen of zij in Nederland of in het buitenland een health check willen doen. Toerusting van burgers en patiënten heeft daarom prioriteit. 

Gebruikers van deze tests vinden betrouwbaarheid erg belangrijk. Dat blijkt uit de meld acties die in het kader van het  project zij gedaan. 12.000 mensen namen deel. Zij noemden betrouwbaarheid het belangrijkste aspect waaraan (zelf)tests moeten voldoen. Er moet goed inzicht in de betrouwbaarheid van (zelf)tests komen. En die informatie moet ook beschikbaar zijn. Alleen dan kunnen mensen een goed geïnformeerde keuze maken.

Voor vragen kunt u terecht bij onze diëtist, via dietist@glutenvrij.nl of 035-695 40 03.

 

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002

Volg ons

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944