Logo
NCV | Glutenvrij Express
  29 september 2017 | EDITIE September

Header 1

Beste vrijwilligers,

Over twee weken zijn jullie weer allemaal welkom op de landelijke vrijwilligersdag in Naarden. Deze dag is georganiseerd om jullie in het zonnetje te zetten. We hebben een mooi programma samengesteld met genoeg tijd om elkaar te spreken en ervaringen uit te wisselen.

We hopen jullie allemaal te zien op 7 oktober.

Andrea, Annette, Bianca, Ingrid, Laura, Marieke


Inhoudsopgave 1

# Vrijwilligersdag
# Van het bestuur
# Horeca Alliantie campagne
# Vrijwilligers handboek klaar
# Oproep – gooi alle oude aanmeldformulieren weg
# Declaratieformulier
# Nieuwe mailadressen vrijwilligers
# Nieuwe vrijwilliger
# Agenda

Vrijwilligersdag – kom je ook?

Er hebben zich al meer dan 40 vrijwilligers aangemeld voor de vrijwilligersdag op zaterdag 7 oktober in Naarden. Kom jij ook? Je kan je nog aanmelden via vrijwilligershelpdesk@glutenvrij.nl. Dat kan uiterlijk tot 3 oktober. Ben je nieuwsgierig naar het programma? Kijk dan snel op kenniscentrum vrijwilligers.

Van het bestuur – TROTS

Onze vereniging heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Met ruim 18.000 leden nu proberen we als NCV het leven van onze leden te ondersteunen, voor zowel dagelijkse zaken maar ook door middel van ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.

Om dit in goede banen te leiden en zelfs ook nog nieuwe activiteiten aan het pallet van activiteiten toe te voegen moest op veel fronten de organisatie van de NCV worden geprofessionaliseerd. Dit was ook noodzakelijk om aan de verwachtingen van onze leden en algemene hogere maatschappelijk standaarden te blijven voldoen. Het eindverantwoordelijke bestuur heeft afgelopen jaren daar haar beleid op vastgesteld.

Vrijwilligers, directie en staf hebben zich hier vol overgave voor ingezet. Er is nog veel te bereiken, maar de vereniging staat er momenteel goed voor. Er is veel interactie met de leden via diverse media als de website, ons verenigingsblad Glutenvrij Magazine en sociale media. Voor betere ondersteuning van jullie, de vrijwilligers, is er een vrijwilliger coördinator waardoor de ondersteuning naar een hoger niveau is getild. Er zijn tal van initiatieven in het belang van onze leden ondernomen zoals het Glutenvrije logo op gecertificeerde producten, het Nationaal Schoolontbijt, ons eigen netwerk van diëtisten, de Horeca Alliantie, etc. Financieel is de vereniging gezond en is er een goedkeurende accountantsverklaring voor het financiële jaarverslag. Dit stelt de vereniging in staat zich door te blijven ontwikkelen voor de leden. Het bestuur is trots op de bereikte resultaten en ook trots en dankbaar voor alle inzet door de grote groep vrijwilligers, onze directeur en haar staf. Bedankt voor jullie bijdrage en inzet! Het bestuur kijkt vol vertrouwen naar de toekomst.

Helaas heeft het bestuur ook moeten vaststellen dat het soms niet lukt om alle vrijwilligers te overtuigen van het ingezette beleid. De signalen van leden en vrijwilligers worden zeer serieus genomen en zelfs als het beleidskeuzes betreft, staat het bestuur meer dan open voor aanpassingen. Aan de andere kant, dient het bestuur wel als eindverantwoordelijke het verenigingsbeleid uiteindelijk vast te stellen en uit te voeren. Sommige ontwikkelingen in de afgelopen jaren werden niet door alle vrijwilligers ondersteund. Met name de invoering van de vrijwilligersovereenkomst heeft bij een kleine groep vrijwilligers tot ontevredenheid geleid, wat mede geresulteerd heeft in klachten tegen individuele bestuursleden voor de uitvoering van haar beleid. Dat is een lastige situatie. In opdracht van het bestuur heeft de directeur en staf alles in het werk gesteld om de klacht conform onze interne klachtenprocedure af te handelen en alles op alles te zetten om tot een oplossing te komen. Het bestuur is de directeur erkentelijk voor haar inspanningen hierbij. Helaas is dit proces uiteindelijk niet positief verlopen en hebben een aantal vrijwilligers besloten te stoppen met hun werkzaamheden of het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen. Het bestuur betreurt dit en evalueert de klachtenafwikkeling binnen de vereniging om te kijken hoe dit anders en beter kan, zodat we onze kostbare tijd blijven besteden aan waar het om draait: het leven van mensen die glutenvrij moeten leven zo aangenaam mogelijk maken.

Wij blijven vol enthousiasme onze functies als bestuursleden vervullen samen met jullie, nogmaals bedankt voor jullie inzet en betrokkenheid en we hopen jullie allemaal te zien op 7 oktober.

 Het bestuur van de NCV,

Twan Korthorst, Mathijs van Gool, Bert Pezij, Paul van der Linden en Masja Esselink

Horeca Alliantie campagne

Habanner2 1

Lekker uit eten is voor mensen met coeliakie niet vanzelfsprekend. In Nederland lopen we ver achter bij landen zoals Italië, Spanje, Engeland, Zweden en Finland. Daar is veilig glutenvrij eten heel gewoon. Wij willen hier graag verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen in Nederland die glutenvrij moeten eten, onbezorgd en lekker uit eten kunnen gaan.

Deze week zijn we een landelijke campagne gestart. We vroegen onze bijna 20.000 leden om Tip/Top-kaartjes in restaurants en andere horecagelegenheden achter te laten. Daarmee maken we  duidelijk of het eten TOP was, of dat er nog een verbetering nodig is (TIP).

En hiermee vragen we restaurants zich ook aan te sluiten bij de Horeca Alliantie Glutenvrij van de NCV. We hebben inmiddels al heel veel reacties gekregen van leden. De campagne wordt dus goed ontvangen! We nemen met alle TOP-restaurants contact op.

Maar we zijn er nog lang niet en we hebben hard de hulp nodig van de vrijwilligers. Op de vrijwilligersdag 7 oktober a.s. willen we samen met jullie kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat je in nog meer restaurant (of instellingen!) in Nederland zorgeloos glutenvrij kunt eten!

Kijk ook eens op www.glutenvrij.nl/lekkerglutenvrij.

Vrijwilligershandboek

Het vrijwilligershandboek is klaar. Deze zullen wij op de vrijwilligersdag op 7 oktober presenteren. Vanaf die dag is het handboek digitaal in te zien en te downloaden via het kenniscentrum vrijwilligers op www.glutenvrij.nl. Aanvullingen zijn welkom. Wij horen graag wat jullie ervan vinden!

Oproep – gooi alle oude aanmeldformulieren weg

Het aanmeldformulier om lid te kunnen worden van de NCV is al enige tijd geleden aangepast. Toch zien we soms nog het oude papieren aanmeldformulier binnenkomen. Mochten jullie nog oude aanmeldformulieren in bezit hebben, dan kunnen jullie deze weggooien en nieuwe opvragen bij de NCV. Maar nog beter; laat mensen zich digitaal aanmelden.

Declaratieformulier

We hebben het declaratieformulier aangepast. Dit is een gevolg van de nieuwe financiële richtlijnen voor de regio die begin dit jaar zijn vastgesteld. Het nieuwe formulier is te vinden op het kenniscentrum vrijwilligers (inloggen als lid). De belangrijkste wijziging is de aanpassing van de kilometervergoeding.

Nieuwe mailadressen vrijwilligers

Binnenkort gaan we op kantoor over op een nieuw soft ware programma; Office 365. Dat betekent dat ook alle mailadressen worden overgeplaatst naar het Office 365-platform. En dat geldt ook voor alle mailadressen van de vrijwilligers. Dat heeft als groot voordeel dat iedereen kan inloggen met het eigen mailadres EN dat het glutenvrij-account eenvoudig is toe te voegen aan je smartphone, tablet of PC. Ook willen we graag dat alle mailadressen van de vrijwilligers de toevoeging vrijwilliger krijgen, bijvoorbeeld nb.coordinator@glutenvrij.nl wordt dan nb.coordinator@vrijwilliger.glutenvrij.nl. Zo is het voor iedereen buiten de vereniging duidelijk met wie vanuit de vereniging gecommuniceerd wordt.

Mocht je hier vragen over hebben, dan horen we die graag. We zouden graag begin november deze verandering willen inzetten.

Let op; er komt nog een uitgebreide handleiding aan over hoe je met deze technische verandering om moet gaan. En als dat niet voldoende is dan zorgen we er voor dat je contact kan opnemen met iemand die je daarbij helpt!

Nieuwe vrijwilliger

Waarom ben je vrijwilliger geworden bij de NCV?Ik bak heel graag! Mijn opa was bakker, dus het zit me ook wel in het bloed. Verder volg ik de opleiding voeding en diëtetiek, dat draagt ook bij. Kennisoverdracht vind ik heel belangrijk bij het geven van een bakworkshop. En omdat ik zelf coeliakie heb, ben ik natuurlijk ook ervaringsdeskundige.

Hoe lang ben je al vrijwilliger bij de NCV?
Afgelopen juni heb ik mijn eerste les gegeven. Dat is heel erg bevallen!

Wat is het leukste dat je hebt meegemaakt als vrijwilliger?
Het contact met de mensen, alle positieve reacties en dat ik ze echt iets waardevols kan bijbrengen. Het brengt me ook ontspanning. De voorbereidingen zijn wel druk, maar de avond zelf is juist heel relaxed. We leren ook van elkaar. Mensen vinden het denk ik heel fijn om te merken dat ze niet de enige zijn met coeliakie.

Sharon van Dooren, bakinstructrice Limburg

Agenda

7 oktober 2017 Naarden 09.30 uur – 17.00 uur Vrijwilligersdag

4 november 2017 Hoofddorp 10.00 uur – 14.00 uur Glutenvrije markt

25 november 2017 Assen 11.00 uur – 14.00 uur Glutenvrije markt 

Postadres: Postbus 5135 |1410 AC Naarden - Bezoekadres: Gooimeer 4 - 15 | 1411 DC Naarden
www.glutenvrij.nl
afmelden