Logo
NCV | Uitnodiging deelname onderzoek Radboud Universiteit
  11 maart 2016 | EDITIE 1
Aan deelnemers wetenschappelijk panel Nederlandse Coeliakie Vereniging

Logocoeliakie vignet tekstklein

Naarden/Nijmegen, maart 2016

Geachte heer/mevrouw,

In de database van de NCV staat dat u benaderd mag worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek, mits dit anoniem en zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens kan. Wilt u geen uitnodigingen meer ontvangen om mee te doen aan onderzoek? Dan kunt u dit melden aan ledenadministratie@glutenvrij.nl. Graag brengen we het volgende onderzoek onder uw aandacht:

Onderzoek naar het sociale leven van mensen met coeliakie en Non-Celiac Gluten Sensitivity
(glutensensitiviteit)

Uit eerder onderzoek is gebleken dat mensen die om medische redenen een glutenvrij dieet moeten volgen daarvan veel invloed ervaren in het dagelijks leven. Een uitgebreid onderzoek naar de effecten op het sociale leven van mensen die een glutenvrij dieet moeten volgen is echter nog niet gedaan. Daarom wil de Radboud Universiteit hier een nieuwe studie aan wijden.

De informatie die uit dit onderzoek kan voortkomen is van belang voor artsen, diëtisten, maar ook voor andere professionals zoals leerkrachten, werkgevers, en crèche leid(st)ers. zodat zij beter kunnen inspelen op de mogelijke problemen waar mensen die glutenvrij moeten eten tegenaan kunnen lopen.

Als Nederlandse Coeliakie Vereniging ondersteunen we dit onderzoek omdat het bevorderen van kwaliteit van leven voor iedereen met coeliakie of NCGS één van de doelstellingen van de NCV is. Met meer kennis over de mogelijke invloed van een glutenvrij dieet op het sociale leven bij professionals, bij vrienden en familie, en bij mensen die zelf coeliakie of NCGS hebben kunnen we meer bewustzijn creëren.

Het onderzoek bestaat uit een korte vragenlijst die is afgestemd op volwassenen met coeliakie of NCGS. Dat is een keuze geweest van de onderzoekster. We willen benadrukken dat er niet wordt gevraagd naar persoons- of adresgegevens. Het onderzoek is dus volstrekt anoniem.

Meedoen?
  1. Klik hier en vul de enquête in. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u de vragenlijst binnen een week zou willen invullen.

  2. Indien u dat wenst kunt u via info@glutenvrij.nl aangeven dat u heeft meegedaan aan het onderzoek, zodat u door de NCV uitgenodigd kunt worden voor een lezing door de onderzoekster Elize Vis, zodra de uitkomst van het onderzoek bekend is. Uiteraard alleen in het geval dat het onderzoek tot een wetenschappelijk te valideren uitkomst heeft geleid.

  3. Aan het eind van de enquête zal aan u gevraagd worden om een link naar een andere vragenlijst door te sturen aan iemand in uw omgeving. De onderzoekers willen uw situatie graag vergelijken met de situatie van mensen die geen glutenvrij dieet hoeven te volgen. Ook hiervoor geldt dat de antwoorden anoniem worden behandeld. Het invullen van deze vragenlijst duurt slechts 10 minuten.

De bevindingen van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in het Glutenvrij Magazine en op www.glutenvrij.nl.

Als u problemen ondervindt bij het invullen van de vragenlijst of vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoekster Elize Vis. Zij heeft aangegeven de komende weken op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 bereikbaar te zijn via telefoonnummer 06-22313913.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Met vriendelijke groet,

Mede namens Elize Vis, Research Master student Faculteit Sociale Wetenschappen en
Prof. Dr. Peer Scheepers van de Radboud Universiteit te Nijmegen

Nederlandse Coeliakie Vereniging
Esther Melenberg, hoofd diëtetiek NCV

Postadres: Postbus 5135 |1410 AC Naarden - Bezoekadres: Gooimeer 4 - 15 | 1411 DC Naarden
www.glutenvrij.nl
afmelden