Logo
Reminder: Aan de deelnemers van het wetenschappelijk panel van de Nederlandse Coeliakie Vereniging
  1 september 2016 | EDITIE Uitnodiging

Header3

Naarden/Amsterdam, 1 september 2016

Veel van onze leden hebben de enquête al ingevuld, waarvoor heel heel hartelijk dank. Mocht u nog niet mee hebben gedaan aan dit onderzoek, nodigen wij u uit onderstaande brief te lezen en de enquête alsnog in te vullen. Wij zijn ook nog op zoek naar mensen zonder coeliakie. 

In de database van de NCV staat dat u benaderd mag worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek, mits dit anoniem en zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens gebeurt. Wilt u geen uitnodigingen meer ontvangen om mee te doen aan onderzoek? Dan kunt u dit melden aan ledenadministratie@glutenvrij.nl.


Graag brengen we het volgende onderzoek onder uw aandacht:

Onderzoek naar mondgezondheid en coeliakie

Hebben mensen met coeliakie meer of juist minder last van gebits- en mondheelkundige problemen? Heeft het een invloed op het ander? De NCV ontvangt deze vraag regelmatig. Er blijkt echter weinig onderzoek naar te zijn gedaan. Onderzoekers van het VUmc willen dit graag in beeld brengen en hebben daarvoor een vragenlijst opgesteld.

Bij een dergelijk onderzoek is het belangrijk om uitkomsten van mensen met coeliakie te vergelijken met mensen die juist geen coeliakie hebben. Dat is de zogenaamde controlegroep.

We vragen daarom van u twee dingen:

  • Het zelf invullen van de enquête via onderstaande link (dat kost ongeveer 5-10 minuten)
  • Een goede vriend, kennis of buurman/vrouw of partner van 18 jaar en ouder vragen om ook de enquête in te vullen. Het is belangrijk dat die persoon zelf geen coeliakie heeft, maar ook geen familielid heeft met coeliakie. (Dit betekent dus dat u de lijst NIET naar een eigen familielid kunt sturen). Indien uw partner de enquête invult dan kan dit alleen als hij/zij in het verleden getest is op coeliakie en zelf geen coeliakie heeft. Onder dit bericht vindt u een voorbeeldmail die u kunt gebruiken bij het doorsturen van de link.
     

In deze enquête wordt niet gevraagd om persoonlijke gegevens, het is dus geheel anoniem. De resultaten worden alleen gebruikt voor dit wetenschappelijk onderzoek en voor deze publicatie. Tussen het VUmc en de NCV zijn afspraken gemaakt over hoe lang gegevens bewaard moeten en kunnen blijven.


Uiteraard zal de uitkomst van dit onderzoek in ieder geval ook in het Glutenvrij Magazine gepubliceerd worden.

Als u vragen heeft over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Tom van Gils via t.vangils@vumc.nl. U kunt natuurlijk ook uw vraag stellen aan de NCV via info@glutenvrij.nl.

Klik hier om de enquête in te vullen

Alvast heel veel dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Bianca Rootsaert, directeur Nederlandse Coeliakie Vereniging
Tom van Gils, onderzoeker coeliakie MDL VU medisch centrum, Amsterdam
prof. dr. Gerd Bouma, MDL-arts VU medisch centrum, Amsterdam
dr. Henk Brand, ACTA, medische-tandheelkundige interacties

Bericht dat u kunt gebruiken om deze enquête door te sturen

Beste [naam]

Via de Nederlandse Coeliakie Vereniging ben ik gevraagd om een enquête in te vullen over mondgezondheid en coeliakie; een onderzoek in samenwerking met de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten VU medisch centrum en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Voor dit onderzoek zijn de onderzoekers ook op zoek naar mensen zonder coeliakie die deze enquête willen invullen, zodat ze de resultaten van mensen met coeliakie kunnen vergelijken met een controlegroep.

Ik zou je willen vragen of je deze enquête wilt invullen.

Mensen die mee mogen doen zijn mensen die:

  • Zelf geen coeliakie hebben EN
  • Geen familielid (bloedverwant) hebben met coeliakie (broer, zus, vader, moeder, kind, nicht, neef, oom, tante, opa, oma) EN
  • Indien je een partner van iemand met coeliakie bent, dan kanje meedoen als je in het verleden getest bent op coeliakie en zelf geen coeliakie hebt.

Via onderstaande link kun je de enquête invullen. In de enquête zit een vraag verwerkt waarin wordt gevraagd of je wel of geen coeliakie hebt.

Klik hier om de enquête in te vullen.

Mede namens de onderzoekers bedankt voor het invullen van de enquête.

Groet,

[uw naam]

Postadres: Postbus 5135 |1410 AC Naarden - Bezoekadres: Gooimeer 4 - 15 | 1411 DC Naarden
www.glutenvrij.nl
afmelden