Volg ons
Wat doet de NCV?

Wat doet de NCV?

Wij willen het leven van mensen met een glutenvrij dieet makkelijker maken. Dit doen wij door voorlichting, het vereenvoudigen van contact met anderen, belangenbehartiging, een speciaal diëtistennetwerk en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. De NCV werkt er hard aan om vroegtijdige diagnosestelling te bevorderen.

Goede voorlichting

In een wereld waarin iedereen een mening heeft over voedsel en ziektes is goede voorlichting extreem belangrijk. Zeker als je coeliakie hebt, NCGS, dermatitis herpetiformis of aanverwante ziekten, ben je daarvan afhankelijk.

Het verzamelen, ordenen en verifiëren van wat er over gluten en coeliakie wordt geschreven, is daarom voor ons een primaire taak. We gebruiken onder andere deze website www.glutenvrij.nl, ons magazine en sociale media om hierover te publiceren.

Wij richten onze communicatie op verschillende groepen: onze leden, mensen die nog geen lid zijn en/of nog niet gediagnosticeerd zijn en op de professionals waarmee zij te maken hebben. 

Leden met elkaar in contact brengen

Wij bevorderen op allerlei manieren het onderlinge contact. Contact is van groot belang voor mensen bij wie de diagnose net is gesteld. Maar ook daarna is de behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaring groot, zo leert de ervaring. 

NCV organiseert daarom allerlei events en workshops in de regio's. Deze bijeenkomsten worden heel goed bezocht. Voor kinderen en jongeren zijn er speciale activiteiten. 

Belangenbehartiging

We behartigen de belangen van onze leden op de plekken waar dat van belang is, dat wil zeggen bij de voedingsmiddelenindustrie, de zorgverleners en verzekeraars.

Bij de voedingsmiddelenindustrie dringen wij aan op het terugbrengen van gluten en op het correct informeren van het publiek over producten. Bij zorgverleners richten wij ons op het bijtijds herkennen en goed behandelen door professionals volgens algemeen aanvaarde richtlijnen. Bij de verzekeraars richten wij ons op het vergoeden van het lidmaatschap van de NCV.

Diëtistennetwerk

Wij zijn de eerste patiëntenvereniging die zorgverleners zelf traint op kennis, behandeltrajecten en werkhouding. Dit heeft geleid tot een bijzondere relatie met diëtisten. Bij het NCV-Diëtistennetwerk zijn inmiddels zo'n 150 diëtisten aangesloten. Diëtisten kunnen alleen lid worden nadat zij met goed gevolg het opleidingstraject hebben doorlopen. Dit opleidingstraject is opgesteld en wordt bewaakt door de NCV in nauwe samenhang met de Wetenschappelijk Adviesraad van de NCV.

Keurmerken

De NCV is licentienemer van het officiële Crossed Grain keurmerk. De AOECS, de koepel van Europese Coeliakie Verenigingen, is de rechthebbende eigenaar van het geregistreerde beeldmerk. De NCV heeft toestemming om dit keurmerk in licentie uit te geven aan Nederlandse, Belgische en Luxemburgse producenten die aantoonbaar glutenvrij produceren. Daarnaast geeft de NCV het keurmerk Lekker Glutenvrij aan horeca in Nederland die aantoonbaar glutenvrij koken.

Stimuleren wetenschappelijk onderzoek

De NCV beschikt over een NCV-onderzoeksfonds om een bijdrage te kunnen leveren aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van coeliakie. Dit fonds wordt mede gevoed door periodieke donaties en schenkingen.

Daarnaast doen leden op vrijwillige basis mee aan onderzoek. De NCV beschikt over een omvangrijke database met medische informatie, die van grote waarde is voor wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend nemen wij hierbij de wet- en regelgeving ten aanzien van  privacy in acht.

De voordelen voor onze leden

Een gratis welkomstpakket, gratis advies van onze diëtist, recepten, events en nog veel meer

Ja, ik wil lid worden

Ja, ik wil lid worden

Ben je overtuigd door alle voordelen? Klik hier om je aan te melden. 

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002


Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944

Volg ons

Voordeel voor leden

  • Welkomstpakket
  • 4x per jaar het Glutenvrij Magazine
  • Toegang tot de hele site
  • Exclusieve kortingen met onze ledenpas
  • en nog veel meer ...

MEER INFORMATIE