Volg ons

Coeliakie maar geen klachten. Wel of niet een glutenvrij dieet?

23 september 2014

Een Fins onderzoek uitgevoerd door o.a. Kurppa en Paalova toont aan dat mensen die positief testen op coeliakie, maar nooit klachten ervoeren baat hadden bij een glutenvrij dieet. Artsen zijn doorgaans zeer terughoudend bij het voorschrijven van een glutenvrij dieet bij mensen die geen klachten of deficiënties hebben. Je maakt immers een patiënt van iemand die zich gezond voelt en ook is. Ook bij patiënten is er vaak een groot dilemma te bespeuren; krijg ik later klachten als ik nu niet op een glutenvrij dieet ga? Of ga ik voor kwaliteit van leven nu.

In het onderzoek werden meer dan drieduizend mensen getest op EMA-antistoffen (anitstoffen tegen endomysium). Zij vormden als familieleden van coeliakiepatiënten een risicogroep. Van de drieduizend testten er 148 positief. Het merendeel van deze groep werd vervolgens uitgesloten van het onderzoek op grond van leeftijd (jonger dan 18, ouder dan 75), van klinische symptomen die op coeliakie duidden, andere (tijdelijke) aandoeningen, zwangerschap of weigering om aan het verdere onderzoek deel te nemen. Er bleven uiteindelijk veertig proefpersonen over.

Zij werden willekeurig verdeeld in twee groepen van twintig. De ene groep kreeg een glutenvrij dieet, de andere groep niet. Beide groepen ondergingen een endoscopisch onderzoek en een biopsie van de dunne darm. De resultaten daarvan kregen de onderzoekers pas te zien na twee jaar, toen de studie was afgerond. De deelnemers werden ook getest op botdichtheid, hun BMI werd vastgesteld evenals hun genetische aanleg voor coeliakie (alle deelnemers bleken drager van HLA DQ2 of DQ8), en hun oordeel over hun kwaliteit van leven vastgelegd. Beide groepen kregen diëtistische begeleiding.

Na een jaar werden al deze onderzoeken herhaald. Het peil van antilichamen in de glutenvrije groep was gedaald ten opzichte van de ‘glutengroep’, spijsverteringsproblemen kwamen minder voor, en deze deelnemers dachten positiever over de kwaliteit van hun leven. 

Vervolgens kreeg de ‘glutenvrije groep’ het aanbod van het glutenvrij dieet af te stappen (dat deed niemand), de ‘niet-glutenvrije groep’ om over te gaan op een glutenvrij dieet (19 van de 20 aanvaardden dat aanbod). Na een jaar werd de aanvankelijke ‘glutengroep’ opnieuw aan alle onderzoeken onderworpen en werden bij vrijwel alle deelnemers uit deze groep dezelfde verbeteringen geconstateerd als in de van oorsprong glutenvrije groep.

Conclusie van de onderzoekers: het glutenvrij dieet is heilzaam voor asymptomatische patiënten, die positief testen op EMA. Zij achten deze uitkomst tevens een pleidooi om met name risicogroepen als familieleden van coeliakiepatiënten actief te screenen.

Lees het artikel hier.

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002

Volg ons

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944