Volg ons

Tijdelijke richtlijn diagnose coeliakie zonder biopt in Groot-Brittannië

11 november 2020

Als reactie op de COVID-19 pandemie, heeft de Britse Vereniging van Gastro-enterologie (de BSG) een tijdelijke richtlijn gepubliceerd om de diagnose coeliakie bij volwassenen zonder biopsie mogelijk te maken. De richtlijn stelt voor dat de diagnose zonder biopsie gesteld kan worden bij volwassenen die voldoen aan de volgende punten: 

  • Leeftijd van 55 jaar of jonger
  • Er zijn geen zogenaamde ‘rode vlag’ symptomen aanwezig 
  • Er zijn symptomen aanwezig van coeliakie
  • IgA-TG2 is meer dan 10 maal de bovengrens van normaal
  • Een 2e positieve antistoffen bloedtest (EMA of IgA-TG2 als EMA niet beschikbaar is)

Een darmbiopsie is niet meer nodig als voldaan wordt aan bovenstaande criteria. In alle overige gevallen, bijvoorbeeld bij een minder sterke stijging van TG2, blijft een biopt van de dunne darm onmisbaar.
De diagnose moet bovendien gesteld worden door een gastro-enteroloog. Naast de lancering van dit nieuwe diagnostische traject, wordt er een evaluatie uitgevoerd om de geschiktheid en impact van deze alternatieve diagnostiek te beoordelen. 

 Hoe denkt de Wetenschappelijke Advies Raad van de NCV hierover?

De WAR-leden, bestaande uit o.a. medisch specialisten, sluiten zich vooralsnog niet aan bij dit advies. De non-biopsie diagnose voor kinderen is heel goed onderzocht en geschikt gebleken. Maar voor volwassenen ontbreekt nog de juiste onderbouwing hiervoor. Voor volwassenen blijft een biopsie de gouden standaard voor diagnose. 


De reden daarvoor is dat het risico bestaat dat andere diagnoses gemist kunnen worden als je geen biopt doet. Dit kunnen ziektebeelden zijn die vergelijkbare verschijnselen kunnen hebben als coeliakie. Daarom vindt de WAR dat dit eerst beter onderzocht moet worden.

De WAR verwacht overigens wel dat in de toekomst een deel van de volwassen patiënten geen biopsie meer zal hoeven ondergaan.

Deel deze pagina

Nederlandse Coeliakie Vereniging

Bezoekadres
Gooimeer 4 - 15
1411 DC Naarden
035-6954002

Volg ons

Postadres
Postbus 5135
1410 AC Naarden

KVK nummer: 40476944