Logo
NCV | Noord-Holland - Meedenkers gezocht!
  20 augustus 2017 | EDITIE Oproep
Denkt u mee?

Beste NCV-leden in Noord-Holland,

Mijn naam is Peter Bakker en ik ben sinds januari dit jaar regiocoördinator van Noord-Holland. Dit doe ik als vrijwilliger. In het Glutenvrij Magazine van maart jl. heb ik mijzelf al voorgesteld. Ik wil mij graag inzetten voor de leden in Noord-Holland, maar om dat te kunnen moet ik wel weten wat de NCV-leden in Noord-Holland willen, waar zij nu behoefte aan hebben.

Het landelijk bureau zorgt via het Magazine en de website al voor de nodige informatie, maar ik kan mij voorstellen dat er specifieke, regionale wensen zijn, zoals een bakles in de buurt. Dat kan ik natuurlijk niet voor de leden bepalen. Daarom doe ik graag een beroep op u om mee te denken.

Voor dat meedenken denk ik aan een brainstormsessie in de regio. Dat is echter afhankelijk van de reacties. En ter geruststelling: het gaat echt om meedenken; u wordt dus niet meteen als vrijwilliger aangewezen.

Wat zouden wij van u willen weten?

Om u alvast een idee te geven van waar het om gaat een aantal voorbeeldvragen:
1. Waar heeft u behoefte aan? Dit kan een activiteit zijn, maar ook bepaalde informatie, of een contactpersoon waar u met een vraag terecht kunt.
2. Hoe kunnen we invulling geven aan die behoefte?
3. De regio Noord-Holland heeft nu geen bestuur. Hoe zou de organisatie van de regio eruit moeten/kunnen zien? Hoe zouden we dat het beste kunnen organiseren? 

Maar er kunnen natuurlijk ook andere vragen zijn en ideeën ingebracht worden.

Wilt u vóór 1 oktober een mailtje sturen naar nh.coordinator@glutenvrij.nl als u wilt meedenken? Heeft u al vragen of ideeën? Zou u die er dan alvast bij willen zetten? Afhankelijk van de reacties kunnen we dan besluiten hoe het verder gaat.

 

Ik kijk uit naar uw reactie. 
Alvast bedankt en met vriendelijke groet,

Peter Bakker

Postadres: Postbus 5135 |1410 AC Naarden - Bezoekadres: Gooimeer 4 - 15 | 1411 DC Naarden
www.glutenvrij.nl
afmelden